04. Благајна

Благајна је модул који омогућава праћење благајничког пословање предузећа кроз дневник благајне, аутоматски повезан са осталим модулима програма (нпр. финансијским). Уносом података са документације, формирају се налози за уплате и исплате, који се могу штампати по потреби и одлагати уз осталу документацију предузећа.