ИЗДАВАШТВО

У жељи да се на одговарајући начин – квалитетно и правовремено, прате збивања у домаћем законодавству, као и да се резултати рада из консултантске делатности пренесу на што шири круг људи, и да им то буде доступно у сваком моменту, у ЗУП-у се посебна пажња посвећује издавачкој делатности.

Издавање часописа Саветник, као и књига и остале стручне литературе која прати сва актуелна збивања у домаћем законодавству од значаја за рад државних органа, заузима посебно место у делатности ЗУП-а.

Поред тематски уско оријентисане литературе, Завод се бави и издавањем осталих публикација, занимљивих широј популацији: збирки поезије за децу и одрасле, књига из различитих научних дисциплина (историја...).