КОНТАКТ

 

 

 

 

Назив:

Завод за унапређење пословања – ЗУП д.о.о.

 

 

 

Седиште:

Устаничка 64/14, Београд

 


Call центар:


+ 381 11 635 1 635

 


Телефон:


+ 381 11 2444 227

 

 

 

 

Тел/Факс:

+ 381 11 2458 492

 

 

 

 

Шифра делатности:

7022

 

 

 

 

ПИБ:

101744155

 

 

 

 

Матични број:

07738749

 

 

 

 

Рачуни:

Банка Интеза

160-285132-26

 

 

 

Директор:

Миомир Радовић

 
Особе за контакт:

Софтвер ТРЕЗОР,

Програм за буџетско рачуноводство

 

  Миомир Радовић


Часопис САВЕТНИК 

    Ивана Бошковић

 

Техничка подршка


Рачуноводство

    Стева Лазић

    Слободанка Лазовић

    Љиљана Лазић

 

 

 

Е-mail:

 

office@zup.co.rs

info@zup.co.rs