ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ

Настојећи да резултате свога рада из области консултантске делатности пренесемо на што шири круг људи, као и да их оспособимо за самостално и што успешније решавање проблема у свакодневном раду, у ЗУП-у се као једна од основних делатности одвија и образовна активност.

Поред издавања књига и остале литературе која прати сва актуелна збивања у домаћем законодавству од значаја за рад државних органа, посебно место у делатности ЗУП заузимају саветовања, семинари, курсеви и обуке.

Поред редовних годишњих семинара (састављање завршних рачуна директних и индиректних корисника буџета), који су за наше претплатнике на часопис Саветник бесплатни, у току године се организује низ семинара, различите тематике, у зависности од потреба корисника и новина које законодавац пропише, а које су од значаја за свакодневни рад буџетских корисника.

Предавачи на семинарима су сарадници из министарстава Републике Србије, као и уважени стручњаци познати јавности у областима којима се баве.