САВЕТНИК

 

Саветник је часопис који се издаје већ 17. годину, а специјализован је и намењен свима који раде на пословима јавних финансија, буџета, буџетског рачуноводства, обрачуна зарада, радних односа и др. у буџетском систему, који чине:

 

1. Буџет:

 • Општина
 • Градова
 • Покрајина
 • Републике

2. Директни и индиректни буџетски корисници:

 • Скупштине
 • Владе
 • Министарства
 • Посебне организације
 • Управе јавних прихода
 • Правосудни органи (судови, јавна тужилаштва, јавна правобранилаштва, органи за прекршаје)
 • Затвори
 • КП и ВП домови
 • Школе
 • Установе социјалне заштите
 • Jавна предузећа.

Саветник стручно тумачи прописе из области:

 

 • буџетског рачуноводства,
 • пословних финансија,
 • зарада и радних односа,
 • планирања и доношења буџета,
 • других прописа за буџетски систем.

Такође, Саветник прати и објављује:

 

 • све законске измене у наведеним областима,
 • актуелне статистичке податке,
 • одговоре на питања претплатника,
 • стручне чланке из области примене рачунара,
 • измене и нове опције у рачуноводственом софтверу Трезор и Саветник.

Аутори текстова у часопису су сарадници из министарстава Републике Србије, као и уважени стручњаци познати јавности у областима којима се баве.


Часопис излази једном месечно, до 5-ог у месецу, а претплата је полугодишња.