05. Основна средства

Основна средства су сегмент интегралног пословно информационог система који обезбеђује евиденцију основних средстава и одговарајућих промена на њима (набавка, расход, продаја), предрачун и обрачун амортизације, обрачун ревалоризације, као и штампу разних прегледа, у складу са Законом о раучноводству.