04. Blagajna

Blagajna je modul koji omogućava praćenje blagajničkog poslovanje preduzeća kroz dnevnik blagajne, automatski povezan sa ostalim modulima programa (npr. finansijskim). Unosom podatka sa dokumentacije, formiraju se nalozi za uplate i isplate, koji se mogu štampati po potrebi i odlagati uz ostalu dokumentaciju preduzeća.