01. Obračun zarada i naknada

Obračun zarada je programski paket koji obezbeđuje obračun zarada zaposlenih u skladu sa zakonskim propisima. Korišćenjem opcije za unos parametara obračuna i konstanti, svaki korisnik može prilagoditi aplikaciju svom načinu obračuna.

Aplikacija urađena po najnovijim zakonskim propisima, a obračun je veoma brz i lak, kako za redovan rad, tako i za bolovanje, porodilje, neplaćeno i sl. Postoji mogućnost obračuna naknada (putni nalog, prevoz u javnom saobraćaju, solidarna pomoć) i automatska priprema baza za isplate preko KRT-a Republike Srbije za budžetske korisnike.

Izveštaji koji se mogu dobiti posle izvršenih obračuna su: platne liste, spiskovi za isplatu u banci i na blagajni, rekapitulacije obračuna, lični kartoni zaposlenih, M4 obrasci, spiskovi za kreditore, itd.