IZDAVAŠTVO

U želji da se na odgovarajući način – kvalitetno i pravovremeno, prate zbivanja u domaćem zakonodavstvu, kao i da se rezultati rada iz konsultantske delatnosti prenesu na što širi krug ljudi, i da im to bude dostupno u svakom momentu, u ZUP-u se posebna pažnja posvećuje izdavačkoj delatnosti.

Izdavanje časopisa Savetnik, kao i knjiga i ostale stručne literature koja prati sva aktuelna zbivanja u domaćem zakonodavstvu od značaja za rad državnih organa, zauzima posebno mesto u delatnosti ZUP-a.

Pored tematski usko orijentisane literature, Zavod se bavi i izdavanjem ostalih publikacija, zanimljivih široj populaciji: zbirki poezije za decu i odrasle, knjiga iz različitih naučnih disciplina (istorija...).