Seminar
Naziv pravnog lica
Adresa pravnog lica
PIB
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Ime i prezime
JMBG
E-mail
Na kojim poslovima radi
Broj učesnika
Mesto i vreme
---
Cena
---