OBRAZOVNA DELATNOST


Nastojeći da rezultate svoga rada iz oblasti konsultantske delatnosti prenesemo na što širi krug ljudi, kao i da ih osposobimo za samostalno i što uspešnije rešavanje problema u svakodnevnom radu, u ZUP-u se kao jedna od osnovnih delatnosti odvija i obrazovna aktivnost.

Pored izdavanja knjiga i ostale literature koja prati sva aktuelna zbivanja u domaćem zakonodavstvu od značaja za rad državnih organa, posebno mesto u delatnosti ZUP zauzimaju savetovanja, seminari, kursevi i obuke.

Pored redovnih godišnjih seminara (sastavljanje završnih računa direktnih i indirektnih korisnika budžeta), koji su za naše pretplatnike na časopis Savetnik besplatni, u toku godine se organizuje niz seminara, različite tematike, u zavisnosti od potreba korisnika i novina koje zakonodavac propiše, a koje su od značaja za svakodnevni rad budžetskih korisnika.

Predavači na seminarima su saradnici iz ministarstava Republike Srbije, kao i uvaženi stručnjaci poznati javnosti u oblastima kojima se bave.