Savetovanje
Naziv naručioca
Kontakt osoba
JMBG
Telefon
Adresa
Mesto
PTT
E-mail
Količina
Cena
59.400,00 dinara