09. Sadržaj 09/2020

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - MIROSLAV MARKOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE SVRLjIG

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

POSTUPANjE LOKALNE SAMOUPRAVE PRILIKOM IZRADE ODLUKE O BUDžETU ZA 2021. GODINU

Alžbeta Marko

PRIJAVLjIVANjE IMOVINE FUNKCIONERA I OSTALE OBAVEZE FUNKCIONERA PREMA ZAKONU O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Milanka Marković

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE OPŠTINSKOG PUTA I ULICE

Dr Nataša Zavođa

USVOJENE IZMENE POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA

Dragica Rajović

NAČIN RADA UPRAVNE INSPEKCIJE

Dobrila Knežević

PROGRAM RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2022. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE GLAVNE KNjIGE TREZORA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.06.2020. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ZNAČAJ I ULOGA NOVOG PORTALA JAVNIH NABAVKI U SISTEMU JAVNIH NABAVKI

Borisav Knežević

CENTRALIZACIJA JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević - Gajić

PORESKI TRETMAN PRIMANjA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINjENjA I PRUŽANjA POGODNOSTI

Sekula Novaković

OBLICI I PRAVNA PRIRODA RADNOG ODNOSA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLjAVANjU I USAVRŠAVANjU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2502 PCAOB - POSTUPCI REVIZIJE ZA UTVRĐIVANjA I OBJAVLjIVANjA FER VREDNOSTI

Slobodanka Kelečević

KONTROLA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU 

Vesna Jovičić

STALNI PREGLEDI IZVOĐENjA AKTIVNOSTI REVIZIJE

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PORESKI SAVETNIK KAO NEOPHODNA DELATNOST U PRIVREDNOM ŽIVOTU REPUBLIKE SRBIJE

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PORESKE STOPE PDV

Jelena Marinković

NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA NEZAKONITO IZGRAĐENE OBJEKTE

DOSTAVLjANjE REŠENjA O UTVRĐIVANjU POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU U ELEKTRONSKI SANDUČIĆ

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE – ADMINISTRIRANjE U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Boganović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA KADA SE RADI O PRIZNAVANjU TROŠKOVA U DVOSTRUKO UVEĆANOM IZNOSU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA PLANA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENjE PORTALA JAVNIH NABAVKI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (235. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA SEPTEMBAR 2020. GODINE