10. Sadržaj 10/2017

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Duško Nedinić, predsednik opštine Petrovac na Mlavi

I AKTUELNOSTI

Tatjana Milivojević

DILEME KOJE SE JAVLjAJU PRILIKOM PLANIRANjA SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA EU

Alžbeta Marko

FINANSIRANjE OPŠTINSKE ORGANIZACIJE CRVENOG KRSTA IZ BUDžETA OPŠTINA I GRADOVA

Nada Đorđević

KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU

Dobrila Knežević

STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONE BEZBEDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2017. DO 2020. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2017. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O IZVRŠ­NjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2017. GODINE

Ivana Bošković

REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA NA DAN 30.09.2017. ZA OTKUPLjENE STANOVE I ODOBRENE STAMBENE ZAJMOVE

Ivana Bošković

UTVRĐIVANjE ZAKUPNINE ZA STANOVE U DRUŠTVENOJ, DRŽAVNOJ I SVOJINI GRAĐANA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆE GREŠKE PROCESNE PRIRODE U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA

Borisav Knežević

ANTIKORUPCIJSKA POLITIKA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Nada Đorđević-Gajić

DRUGA PRIMANjA KOJA NE ČINE ZARADU - PORESKI TRETMAN I IZUZIMANjE IZ DOHOTKA ZA OPOREZIVANjE PO ČLANU 9. ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Biljana Baucal-Rajić

ODOBRAVANjE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA

Sekula Novaković

OSNOVNA PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vesna Stojanović

PRAVO NA POVEZIVANjE STAŽA PO ZAKLjUČKU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Nataša Zavođa

UTVRĐENA NOVA MINIMALNA CENA RADA ZA 2018. GODINU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

NAČIN PROVERE PODATAKA ZA RIZIK PREVARE - ZAVRŠNE PREPORUKE STANDARDA 12 PCAOB

Slobodanka Kelečević

KONTROLA POSTUPKA PRIPREME I DONOŠENjE BUDžETA LOKALNE VLASTI

Vesna Jovičić

EFIKASNA KOMUNIKACIJA U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ŽALBA, PRIGOVOR I OBAVEZA UČESTVOVANjA PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU PORESKE KONTROLE

Dušica Stojanović

PORESKA OSLOBOĐENjA KOD PDV

Jelena Marinković

POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE ZA 2017. GODINU

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU - PRIMENA U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić-Bogdanović

PORESKI TRETMAN TROŠKOVA OBVEZNIKA KOJI SU NASTALI U VEZI SA IZDACIMA ZA ZDRAVSTVENE, OBRAZOVNE I DRUGE NAMENE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IMENOVANjE ENERGETSKIH MENADžERA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ČIJA JE PRETEŽNA DELATNOST U SEKTORU TRGOVINE I USLUGA, ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, DRUGIM ORGANIMA REPUBLIKE SRBIJE, ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I USTANOVAMA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (200. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA OKTOBAR 2017. GODINE